mandag den 5. juli 2010

Alle for en og en for alle

Bloggers note: Vi har igennem nogen tid set på emnet ponerologi og dermed dyssocial personlighedsforstyrrelse og psykopati samt den rolle disse spiller for samfundslivet. Det er ikke særligt opmuntrende læsning, også når man tænker på at vi har kun oversat en beskeden del af det materiale der findes om emnet, se for eksempel den række af links vi har henvist til.

Hos en og anden kunne spørgsmål rejse sig der går ud på hvad man rent konkret kunne gøre ud over at informere sig selv rent fagligt, for uanset hvordan man vender og drejer det, så er omgang med personer og systemer der er indflueret af de karaktertræk der kendetegner dyssocial personlighedsforstyrrelse og psykopati en stressful oplevelse. Derfor har vi valgt at bringe følgende stykke, der tager et aktuelt emne op og samtidig knytter det til det tema vi har beskæftiget os med på denne blog.Laura Knight-Jadczyk
laura-knight-jadczyk.blogspot.com
Thu, 24 Jun 2010 12:00 EDT
© Ukendt
Alle for en og en for alle
Problemet omkring metan og gasudslip har optaget mig en hel del i de seneste år, særligt efter at have skrevet New Light on the Black Death: The Cosmic Connection (Nyt lys på den sorte død: Den kosmiske forbindelse.) Jeg bad endog redaktørerne af SOTT.nett om at holde deres øjne åbne for nyheder om hvad som helst der måtte relatere sig til gasudslip. Der er en ret stor samling i databasen hvis du leder. Og nu, med de seneste nyheder om metan indblanding i BP’s løbske oliekilde, og disse nyheder bliver mere og mere alvorlige for hver dag, begyndte jeg at grave rundt efter nogle data jeg vidste jeg havde skrevet om og, efter at have fundet nogle få ting, tænkte jeg: hvor interessant at denne ”Moder til alle løbske oliekilder” kan fremkalde ”Moderen til alle storme.” Du vil forstå hvad jeg mener om et øjeblik!

Læs først dette stykke som er oppe på SOTT for tiden: The Real Consequences of An Ocean Floor Collapse (De virkelige konsekvenser af et kollaps af havbunden.)
Læg mærke til at der står:
De to mulige scenarier er enten et fuldstændigt kollaps af havbunden lige over boreplatformen Deepwater Horizon’s borehul, eller et delvist kollaps i form af et jordskred på den ene side af oliebrønden.


I denne artikel som jeg skrev tilbage i 2007: Fire and Ice The Day After Tomorrow (Ild og is i overmorgen) er der en hob af opsamlede artikler som omfatter en om Gas eksplosionen i Nyos søen, i Cameroun i 1986 hvor vi læser:

Nyos søen er en af kun tre søer i verden der vides at være mættet med kuldioxid – de andre er Monoun søen, også i Cameroun, omkring 100 km væk og Kivu søen i Rwanda. Et magmakammer under området er en rig kilde til kuldioxid som siver up gennem søbunden og fylder vandet i Nyos søen med en mængde anslået til 90 millioner tons CO2.

Nyos søen er termisk lagdelt, med lag af varmt og derfor lettere vand nær overfladen som flyder oven på koldere og tungere vand nær søens bund. Over lange tidsrum, opløses kuldioxiden som i store mængder siver ud i det kolde vand ved søens bund.

Det meste af tiden er søen stabil og kuldioxiden forbliver i opløst tilstand i de nedre lag. Med tiden bliver vandet imidlertid overmættet og hvis en hændelse så som et jordskælv eller et vulkanudbrud optræder, kan store mængder af CO2 pludselig frigøres fra opløsningen.

Selv om et pludseligt udslip af CO2 indtraf i Monoun søen i 1984 og medførte at 37 lokale beboere mistede livet, var en tilsvarende trussel fra Nyos søen ikke forudset. Alligevel fandt der et kuldioxidudslip af størrelsesordnen 1,6 millioner tons CO2 sted den 21. august 1986. Gasserne strømmede ned i to nærliggende dale og fortrængte luften, hvilket førte til kvælningen af 1800 mennesker, hvoraf de fleste var landsbybeboere, indenfor en radius af 20 km fra søen såvel som cirka 3500 husdyr. Omkring 4000 indbyggere flygtede fra området, og mange af dem udviklede åndedrætsbesvær, forbrændinger og lammelser som følge af gasserne.

Det vides ikke hvad der udløste det katastrofale udslip. De fleste geologer mistænker et jordskred, men nogle tror at et lille vulkanudbrud kan have fundet sted på bunden af søen. En tredje mulighed er at køligt regnvand der faldt på den ene side af søen igangsatte omvæltningen. Uanset hvad der var årsagen, resulterede hændelsen i en hurtig blanding af overmættet dybt vand med de øvre lag af søen hvor det mindre tryk tilladte den oplagrede CO2 at boble ud af den overmættede opløsning.

Det anslås at op mod en kubikkilometer gas blev frigjort. Fordi CO2 er tungere end luft, strømmede gassen nedad den bjergside på hvilken Nyos søen ligger og videre ned i 10, 20, 30 meter dybe lag ind i to tilstødende dale, hvorved det fortrængte luften og kvalte alle mennesker og dyr før den spredtes. Det almindeligvis blå vand i søen blev dybt rødt efter udslippet, som følge af at jernholdigt vand fra søens dyb steg op til overfladen og blev oxideret af luften. Søens vandspejl faldt en meter hvilket repræsenterede den mængde gas der var blevet frigjort. Udslippet forårsagede sandsynligvis også et overløb af søens vand. Træer nær søen var væltet.

Nyos søens situation handlede om en anden slags gas… måske. Under alle omstændigheder er en tilsvarende hændelse med metan endnu mere problematisk.

I hvert fald er der en masse i den artikel jeg skrev i 2007 som er anvendelig på den nuværende situation, i særdeleshed:
"John Barnes beskrev i sin skønlitterære roman, Mother of Storm (Stormenes Mor) udslippet af en stor mængde metan som igangsætter for en global superstorm der næsten ødelægger jorden.
Mother of Storms finder sted omtrent tredive år fra nu. FN er blevet dominerende og ved bogens begyndelse manøvrerer den amerikanske præsident desperat for at undgå at tabe mere suverænitet til FN. FN fortager et atomangreb mod den Sibiriske Republiks hemmelige og illegale atomvåbenlagre begravet i den Arktiske havbund. Eksplosionen resulterer i frigørelsen af en enorm mængde metan fra de metanklatrater der er begravet der. (oversætternote: metanklatrat er en krystallinsk struktur bestående af metan og vand, således at et kg metanklatrat indeholder det der svarer til 168 liter metan gas ved standard temperatur og tryk – kilde http://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate). Metangassen forårsager en næsten løbsk drivhuseffekt med globale temperaturer der stiger godt fem graders Celsius i løbet af få måneder.
De varme, våde oceaner er et perfekt udklækningssted for orkaner som hurtigt udvikler sig til storme af hidtil ukendt styrke, varighed og antal.

Det er klart hvis sådan et scenarie skulle udspilles på nuværende tidspunkt at rollerne ville være byttet om i forhold til hvad Barnes forestillede sig. Det ville være USA som fortager et atomangreb der frigører metangassen der fremkalder den Globale Superstorm. Det ville sandsynligvis kun være på den måde at nok metan kunne frigøres hurtig nok til at skabe sådan en virkning."

Ovennævnte fangede virkeligt mit øje. I bogen Mother of Storms, frigøres metanet af en atomeksplosion i det arktiske… nuvel, indtil nu har de ikke sprængt nogen atombombe i den Mexicanske Golf, men det ser ud til at situationen der udvikler sig meget lig det som John Barnes beskrev i sin roman. Han foretog i øvrigt en masse undersøgelser af videnskaben bag det, så den er værd at læse, bare for at få en ide om hvad der KUNNE ske!

Så er der problemet med jordskælv i den Mexicanske Golf. For nogle få år siden bemærkede jeg at der var et usædvanligt jordskælv i Golfen, og vi arkiverede nyheden på SOTT.net: 5.2 Earthquake Dead Center In Gulf Of Mexico - Precursor to a New Madrid Big One? (5,2 Jordskælv lige i centrum af den Mexicanske Golf – Et varsel om et stort i den New Madrid seismiske zone) Læs den bare, og tænk over det.

Dernæst History Channel Mega Disasters - Methane Explosion

Selv hvis der ikke skete noget så katastrofalt, må vi tage vare på Gulf Coast Toxicity Syndrome (Gulf kyst giftighedssyndromet) som kunne dræbe eller invalidere millioner.
Mange forskellige gasser fra svovlsyre til benzen frigøres i luften i et omfang der 4000 gange overstiger det der anses for sikkert for mennesker. Som et resultat af dette vil folk blive alvorligt syge. Folk vil blive forgiftet og desværre vil nogen dø af det. Vi har allerede set åndedrætsproblemer i Golf området og nu strømmer rapporterne ind fra så langt væk som Atlanta i staten Georgia, 450 km fra Golfen. […]

Udover at destruere dyrelivet, slå dyr ihjel og ødelægge kystøkonomien, vil olieudslippet i Golfen have skadelige psykologiske og fysiske følger for beboerne ved Golfkysten, hele staten Florida og nu lader det til at Georgia og resten af det sydøstlige USA kunne blive truet, i betragtning af at vi allerede ser problemer hos folk i Atlanta. Og vi taler slet ikke om de værste tænkelige omstændigheder. […]
Andre er bekymret for et massivt tab af liv gennem en metaneksplosion der ville skabe en flodbølge som kunne fjerne hele Florida og det meste af den øvrige del af Golfregionen. Inkluderet i de værst tænkelige tilfælde er at giftig regn kunne falde på millioner af mennesker længere nord for Golfen, når vindsystemer og orkaner kommer farende ind i regionen. Andre ser at hele Nordatlanten kan blive et meget dødt hav og mareridtsscenarierne fortsætter og fortsætter og kan få enhver alvorlig læsers mave til at blive dødssyg over hvad vi har gjort mod vores planet. Vi har tilladt virksomhedskapitalister at gøre noget de ikke kan gøre om, og det er trist og virkeligt tragisk for vores børns fremtid.


Jeg ved vi alle lider en smule under granatchok som følge af de nuværende begivenheder. Det er virkeligt skræmmende og af gode grunde: det er en farlig tid at være i live i. Ifølge C’erne har vi kun lidt tid tilbage. Og baseret på hvad vi ser med klimaforandringerne og hertil lagt de mulige følger af BP oliespildet på Florida, er ”den kommende globale superstorm” ikke længere så skør en ide. Det kunne være næste vinter, eller vinteren efter… og planeten kunne blive nedfrosset i de næste 10,000 år eller så. Vi ved det ikke.

Vi VED dog at det økonomisk vil være et vanskeligt år. Jeg ser dårlig høst over hele kloden på grund af vejret og at madpriserne går gennem loftet. Revolution er ikke umulig. En ting er sikkert, Florida er et sted man bør komme ud af og holde sig væk fra for situationen der er ustabil.

Menneskelige væsner var kun i stand til at udvikle sig på grund af sociale bånd. At have tillid til andre synes at være en udviklingsbetinget strategi som tjente os godt i lang tid. I den evolutionære kamp stod mennesket overfor en naturlig fjende og alt hvad det indebar. Det eneste det havde, var en større hjerne til at kompensere for sin mindre styrke og hurtighed, og derudover selvfølgelig sit netværk.

I vore dage står vi ikke længere over for den naturlige verden derude som sparringspartneren, vi står over for en kultur der langsomt er blevet infiltreret af og overtaget af patologiske individer. På samme tid repræsenterer den ydre verden som er blevet formet af patologiske individer også en vis sygelig tilstand indeni almindelige mennesker, som består i deres manglende evne til at se det patologiske i individer der ser ud som dem selv, men som ikke desto mindre fungerer som rovdyr overfor deres egen art. Menneskehedens manglende evne til at indse dette, til at tilpasse sig, betyder at vores indre verden som vi modtager udefra gennem identifikation er blevet en ”uafhængig magt” som igen, gennem projektion, er vores egen skabelse. Når alt kommer til alt er det almindelige mennesker, ikke patologiske, som har den virkelige magt til at ”skabe virkeligheden” som en gruppe. Patologiske mennesker påvirker os, - for det meste kvinder, - og får os til at tro at visse ting er normen, og så handler vi mens de trækker i vores tråde.

Denne ydre virkelighed som har sådan en kraftig indflydelse på dannelsen af vores karakter og fokuseringen af vores kreativitet, er blevet en magt i sig selv og vi bliver udfordret til at blive ”nye væsner” som udviklingsmæssigt kan tilpasse os denne ændrede situation. Enten bliver vi fuldt ud patologiske, i hvilket tilfælde der ikke er nogen stress (Service To Self (Service Til Selv) vejen), eller vi vender tilbage til vores rødder men medbringer denne viden om vores nye ”opponent”, som vil sætte os i stand til at genopbygge vores sociale bånd og strukturer og overleve gennem de massive forandringer som står foran os.

Fordi, realistisk set, selv hvis ingen katastrofescenarier af nogen ydre slags manifesterer sig, kan hvem som helst med to neuroner i kontakt med hinanden se at vi helt afgjort bevæger os lige ind i et civilisationssammenstød, selv om det slet ikke er hvad det bliver skiltet til at være. Det er et sammenstød mellem almindelige menneskelige væsner og patologiske mennesker, og lige nu har de alle aktiverne (som de har fået gennem fup, snedighed, bedrageri). Selv de mildeste fremtidsscenarier er ikke behagelige at tænke på: Klimaforandring og dets virkning på menneskeheden. Det er ikke noget kønt billede.

Det princip at den indre verden indtages fra den ydre verden gennem identificering, og så gennem projektion ændrer den ydre verden så den svarer tættere til den indre verden kræver alvorlige overvejelser. Grundlæggende så bliver vi nød til at trække os selv op med hårene ved at vende processen om. Vi må skabe en indre verden over for oppositionen i den ydre verden som bliver stærk nok I OMFANG til at ændre den ydre verden.

Det kreative menneske må være i stand til at skabe og udvikle sine standarder hinsides den ydre patologiske verdens identifikationerne. Dette betyder med enkle ord forbindelse med det højere selv så denne del bevidst leder og styrer den kreative vilje endog med hensyn til personligheden. Den vigtige faktor her er at grupper af individer må komme fra her til der – ’her’ værende den falske personlighed skabt i os af den patologiske ydre verden, ’der’ værende sammensmeltningen med det højere selv – gennem bevidst valg af de faktorer som det vil identificere sig med.

Det må være en gruppebestræbelse.

Den eneste løsning jeg kan se på dette tidspunkt, er for menneskeheden at forene deres bevidstheder i opvågning, og GØRE det der er behov for at blive gjort for at lindre situationen, hvis det er muligt, og passere gennem denne Rædsel som psykopaterne har skabt på vores planet. Det store spørgsmål er, hvordan skal man gøre det virkningsfuldt og effektivt? Med andre ord noget der virkeligt virker. Noget som virkeligt får alle på den samme side, bevægende sig i samme retning mod Sandheden… og svaret som jeg ser, er at følge det som Cassiopaeaerne har skitseret som den eneste vej ud: at engagere sig i en udøvelse som vil hjælpe med hurtigt at løsne gamle følelsesmæssige programmer der er i vejen til både effektivt at netværke og effektivt at SE og skelne: Éiriú Eolas programmet som jeg har skabt med hjælp fra Cassiopaeaerne. Og nej, jeg sælger det ikke selv om det ville hjælpe os meget hvis du KØBER dvd’erne. (PS!Programmet er allerede oversat til Dansk og vil snart udkomme.) Vi kan så lave flere af dem og give dem væk. Nej, faktisk kan du se hele programmet gratis på EE websiden.

Så det vigtigste er at blive klar. Det andet er for hele menneskeheden at bede i den samme ”retning”. Til dette formål er Sjælens Bøn som er en del af EE programmet præcist designet til at hjælpe dig med at vågne op. Åndedrætsøvelserne kombineret med meditation og bøn vil hurtig hjælpe dig til at opnå den tilstand af bevidsthed der er nødvendigt for at blive i stand til at se det usete, og vide hvad det er du må gøre i fællesskab med andre.

Som jeg forklarer i videointroduktionen til EE, er stress en verdensomspændende epidemi. Sygdom nummer et i verden blandt voksne er depression. Depression er den mest ekstreme form for stress i dit nervesystem.

Men her er forklaringen: stress er vital for overlevelse i tider med farer. Problemet kommer når det er slået til for meget og for ofte.

Selve den kendsgerning at vores stressrespons er gået uden for registret, fortæller os at vores kroppe fortæller os noget om vores verden! Der er FARER derude, kun gemmer den sig blandt os som patologiske individer! Vi er konstant i en tilstand af stress fordi vi er i en tilstand af kognitiv dissonans. Vi sanser faren, men vi kan ikke SE den fordi vi er blevet programmeret til IKKE at se den gennem løgne og falske begreber om virkeligheden.

James Surowiecki’s bog, The Wisdom of Crowds, (Folkemængders Visdom), foreslår at mangfoldige synspunkter fra individer med mange forskellige baggrunde, snarere end eksperters og specialisters begrænsede synspunkter er afgørende for at nå frem til en informeret beslutning om komplekse emner. At få bidrag fra en bred forskellighed af mennesker er ligesom at få bidrag fra mange forskellige apparater så som mikroskoper, teleskoper, lakmuspapir, trækstyrke målere, ultralyd apparater, vægte og så videre.

Her taler vi selvfølgelig ikke om at få en masse FØLELSESMÆSSIGE synspunkter, men snarere om opfattelser og vurderinger af den delte, Primære Virkelighed – det som er VIRKELIGT ”der ude”. Selv om vi er enige om at der er en virkelig virkelighed og at den er hvad den er, har ingen af os en altomfattende måde at opfatte det som kunne give os forståelsen af HVERT ASPEKT af det som er der ude.

Så i den forstand er netværket selv Læreren.

Men for at et netværk kan flytte sig noget sted hen og ikke blot munde ud i entropi, skal der være en retning og i den forstand må der være en fortrop.

Vanguard: Etymologi: Middelengelsk vauntgard, fra Anglo-Fransk vantgarde, avantgarde,
1: de tropper der bevæger sig forrest i en hær 2: den allerforreste linje i en handling eller bevægelse.

Det afspejler også sande evolutionære sociale aktiviteter at der er nogen som er banebrydere og andre som støtter og beskytter ryggen af banebryderne. Når banen først er ryddet, og bestemmelsesstedet er nået får de andre ikke bare gavn af banebrydernes kampe, de går også i gang med at organisere detaljerne i de nye omgivelser og stabilisere dem. Så alle spiller en rolle og hvis netværket er tæt, når de alle frem mere eller mindre samtidigt.

Bundlinjen er denne, vi er alle i det her rod sammen og vi enten synker sammen eller får vores båd i havn, men der skal være en der koordinerer ellers vil vi blot gå i endeløse cirkler, ingen vil tømme båden for vand, padle, eller vurdere strømme og tegn for at bestemme retningen. Jeg har skabt EE programmet, lige nu er der hundreder hvis ikke tusinder af mennesker der gør det og rapporterer forbavsende resultater. Jeg har også skabt en lovlig organisation til at beskytte vores aktiviteter. I en verden styret af psykopater, må man somme tider spille efter deres regelsæt for at kunne trække dig selv ud af deres fælde. Organisationen hedder Fellowship of the Cosmic Mind. Du kan blive medlem og forene dig med tusindvis af andre som netværker for selv at blive klare og vågne og arbejde i en koliniær retning for at transformere vores verden.

Som jeg sagde, vi udviklede os til at stole på hinanden – men det var i en verden hvor andre var troværdige. Vi lever i en anden verden nu. Svindlerne i vores verden har udviklet måder til at forlede os til at tro på dem, men vi kan sige ud fra vores stress at vi bevæger os i den forkerte retning, vi er i dødelig fare. Men stadigvæk, for at vi overhovedet kan gøre noget MÅ vi TRO. Og for at finde ud af hvem vi kan stole på, må vi igen stole på netværket med observationer fra mange observatører. Vi taler igen ikke om en masse FØLELSESMÆSSIGE synspunkter, men snarere synspunkter og vurderinger af den delte, Primære Virkelighed – det der er VIRKELIGT ”der ude” og det som virkeligt synes at fungere til at forklare tingene og som har indre konsistens over tid.

De som er i stand til at udføre dette arbejde med opbygning af sociale forbindelser baseret på den nye evolutionære standard der består i at medregne patologi i ligningerne vil udvikle sig. De som ikke vil udvikle sig vil gå til grunde.

Kort sagt så tror jeg Cassiopaeaerne har ret, vi har bare et par år hvis overhovedet det. Vi må virkelig få folk på EE programmet så hurtigt som mulig. Hvis du ikke gør det lige nu, eller er involveret på en eller anden måde med at dele det med andre, håber jeg at du kan begynde at føle situationens presserende karakter. Som jeg har sagt før, jeg ser ikke noget der er mere vigtigt at gøre nu end det, ikke kun for selvets potentiale, men også fordi, i de kommende tider vil en vågen og opmærksom kerne af mennesker være nødvendigt for at give lederskab til de tabte får.

Det er hvad jeg ser, fra hvor jeg sidder nu. Samlet står vi. Delte falder vi. Alle for en og en for alle.

søndag den 14. februar 2010

Arun Gandhi og 'jøderne'

[Bloggers note: Emnet ponerologi er hidtil blevet belyst teoretisk på denne blog og denne artikel er et skridt videre i forståelsen af ponerologi og dermed den verden vi lever i. For dem, som ikke har læst derom tidligere henviser vi til og foreslår ved given lejlighed at læse de andre artikler på denne blog som forklarer hvad ponerologi er.]

Oversat fra original artiklen Arun Gandhi And 'The Jews'
Af Joe Quinn
Sott.net

Arun Gandhi er det femte barnebarn af den berømte Mahatma Gandhi, en offentlig person og en etableret og sand mand af fred. Så hvad havde han gang i, med at sprede umoralske ’konspirationsteorier om jøderne tilbage i januar 2008?

I 1987, flyttede Arun Gandhi sammen med hele sin familie til USA for at arbejde med et projekt på Mississippi universitetet. Projektet eksaminerede og kontrastede de forskellige slags af fordomme som eksisterede i Indien, USA og i Sydafrika. Derefter flyttede han til Memphis, Tennessee og grundlagde M.K. Gandhi Institute for Non-Violence som Christian Brothers universitetet, en katolsk akademisk institution, var vært til. Dette institut var dedikeret til at anvende de ikke-voldelige principper både i lokal og global målestok. I 2007 flyttede institutet til Rochester, New York, og har i øjeblikke til huse hos University of Rochester River Campus.

Arun har givet mange taler om ikke-vold i mange lande. Ved hans tur til Israel og Palæstina i 2004, tilskyndede han palæstinenserne til på fredsommelig vis at gøre modstand mod den Israelske besættelse og på den måde opnå frihed. Til det palæstinensiske folketing foreslog han en fredsommelig march af 50.000 palæstinensiske flygtninge over Jordan floden for at vende tilbage til deres hjemland og sagde at folketingsmedlemmer skulle lede vejen. Arun erklærede:

Hvad kunne der ske? Måske den israelske hær ville skyde og dræbe nogle stykker. De vil måske dræbe 100. De ville måske dræbe 200 mænd, kvinder og børn. Og det ville shokere verden. Verden ville stå op og sige, ’Hvad sker der her?’

Givet de brutale forhold under hvilke palæstinenserne er blevet tvunget til at leve, angrebet og myrdet dagligt, så giver Aruns forslag god mening til løsningen af det palæstinensiske spørgsmål. Istedet for at blive ramt en for en af det israelske militær og have deres døde ignoreret af massemedierne, hvorfor så ikke tage en sådan march, og det potentielle offer, og øge chancerne for at verden ville blive tvunget til at sidde up og tage notits? En sådan akt er meget sikkert hvad de almindelige palæstinensere både i palæstina og andre steder ville beslutte sig til, hvis almindelige palæstinensere overhoved havde noget at sige om deres egen fremtid. Men palæstinenserne idag har ikke nogen rigtig taler, ikke nogen sand repræsentation, da deres politiske lederskab er blevet infiltreret og neutraliseret for lang tid siden af kræfter fra den Israelske stat. Israel styrer begivenhederne og iscenesætter omhyggeligt begge sider i dets ensidige ’krig’ mod det palæstinensiske folk.

I 2006 offentliggjorde BBC’s Øverste Råd en uafhængig panel report om upartiskhed i BBC’s dækning af den israelsk-palæstinensiske konflikt. Omfanget af undersøgelsen var at ”vurdere upartiskheden i BBC’s nyheder og aktualitetsprogrammers’ dækning af den israelske-palæstinensiske konflikt med speciel henblik på nøjagtighed, fairness, kontekst, balance og partiskhed, faktiske eller oplevede”.

Undersøgelsen fandt at BBCs dækning af den israelsk-palæstinensiske konflikt var ”ufuldstændig og misledende” og ”mislykkede på tilstrækkelig vis at rapportere palæstinensernes trængsler under besættelsen.” (1)

I 2006 frigjorde forskningsgruppen ”If Americans Knew” en undersøgelse af rapporteringen af den israelsk-palæstinensiske konflikt af Associated Press (AP) for perioden Jan-Dec 2004. Undersøgelsen fandt at der var ”en betydelig korrelation mellem sandsynligheden for at et dødsfald modtog mediedækning og nationaliteten af den dræbte person. ” I 2004, var der 141 rapporter i APs overskrifter eller første paragraffer af israelske dødsfald. I det samme tidsrum, var der rent faktisk 108 dræbte israelere (uoverensstemmelsen er grundet at et antal af israelske dødsfald var rapporteret flere gange).

Igennem den samme periode blev 543 palæstinensiske dødsfald rapporteret i overskrifterne eller i de første paragraffer. I den periode blev der reelt dræbt 821 palæstinensere. Med andre ord, 131% af israelske dødsfald og 66% af palæstinensiske dødsfald blev rapporteret i APs overskrifter eller første paragraffer. Det vil sige at AP rapporterede fremtrædende israelske dødsfald i et forhold 2,0 gange større end palæstinensiske dødsfald. Rent faktisk, blev 7,6 gange flere palæstinensere dræbt end israelere i 2004. (2)

Tidligere undersøgelser indtil rapporteringen af palæstinensiske versus israelske dødsfald har vist avisdækningen til at være endnu mere fordrejet end det mønster som var fundet for AP. Foreksempel så viste en seks måneders undersøgelse af San Francisco Chronicle et forhold 30:1 af israelske børnedødsfald sammenlignet med palæstinensiske børnedødsfald; en seks måneders undersøgelse af avisen The Oregonian foretaget af AUPHR, viste avisens overskrifter havde rapporteret israelske børnedødsfald sammenlignet med palæstinensiske dødsfald i et forhold 44:1. (3)

Vi lever i en verden hvor sandhed og retfærdighed er blevet vendt på hovedet. Imens palæstinenserne dagligt myrdes af de israelske styrker uden mediedækning og derfor ikke anerkendt af resten af verden, så er enhver højt-profileret kritik af disse forbrydelser med det samme mødt med rammaskrig og fordømmelse fra (for det meste vestlige) politiske ledere og den berygtede Israelske lobby i USA, og selvfølgelig de vestlige massemedier.

I en episode med stærke ekkoer af Walt og Mearsheimer påstyret, så kom Arun Gandhi i overskrifterne i januar 2008 på grund af kommentarer, som han lavede om den israelske stat, det palæstinensiske folks situation og den fare for hele verden, som den vanvittige politik udgør af hvad kan groft betegnes som ”Zionismen”.

Gandhi skrev at:
”Den jødiske identitet har været låst fast i holocaust oplevelsen – en tysk byrde som jøderne ikke har været istand til at kaste af sig. Det er et godt eksempel på, hvordan et samfund kan overspille en historisk oplevelse i en sådan grad at det begynder at frastøde venner.

Holocaustet var resultatet af en forskruet tankegang hos en person, som var istand til at indfluere sine tilhængere til at gøre noget forfærdeligt...Denne episode har verden angret, men når en person eller en stat nægter at tilgive og se fremad, så vender angeren sig til vrede.”


I beskrivelsen af Israel som ”en nation som tror at dens overlevelse kun kan forsikres ved hjælp af våben og bomber,” spurgte Gandhi om ”det ikke ville være bedre at gøre sig venner med dem som hader jer?” Han tilføjede:
"Tilsyneladende er dette et fremmed koncept i en moderne verden som er så målrettet på at leve med bomber. I laver ikke venner med nogen, I dominerer dem. Vi har skabt en kultur af vold (Israel og jøderne er de største spillere) og den Kultur af Vold vil til sidst ødelægge menneskeheden.”

Gandhi undskyldte senere for sin ”dårligt formuleret post,” sigende at han ikke skulle have impliceret at den israelske regerings politik reflekterer hele det jødiske folk.

Selvfølgelig var det forkert af Gandhi at give ’jøderne’ skylden, ikke blot fordi det er fuldstændigt forkert at foreslå at alle jøder står bag den israelske stats politik, men fordi det gjorde ham og hans ellers rimelige og vigtige meddelelse åben overfor øjeblikkelig tilsidesættelse som værende antisemitisk, hvilket er præcist hvad der skete.

Til hans ære, så anerkendte Gandhi med det samme sin fejl og fremhævede at han forstod at ikke alle jøder støtter Israel. Det simple faktum er at ’jøderne’ ikke er skyldige i de mest ekstreme uretfærdigheder som bliver begået verden over idag, på trods af nogen fråde og spytbehængte skrålen fra nogle af de alternative nyhedspundits. Hvordan kan de være det? Skal vi virkeligt tro at alle 15 millioner jøder over hele verden regelmæssigt hemmeligt mødes og kører videre den politiske og økonomiske politik af verdens store regeringer? Ganske vist er der visse jødiske politikere i Israel, USA, Storbrittanien og andre steder som udøver usædvanlig stor magt; dette er en kendsgerning. Hvis, som nogen ville mene, at handlinger foretaget af disse få personer, gør ’alle jøder’ ansvarlige, så følger det at alle amerikanere som støtter Obamas regering eller det republikanske eller det demokratiske parti for den sags skyld (med andre ord, betydeligt mere end halvdelen af alle amerikanere) er personligt skyldige i mordet på over 1 million Irakere! Så, hvis det er ’jøderne’, så er det også ’amerikanerne! (og ’britterne’!)

Det er helt klart nonsense. Til dem som tilskriver sig sådanne overbevisninger, er det værd at huske på at de israelske politik-magere og deres politik trives ved en overvægt af sådan ekstremisme. Hvorfor? Fordi sådanne meninger er klart ulogiske og det er ekstremt nemt at bruge dem som bevismateriale på at overbevise verden om at anti-semitisme, eller jødehad, er ’for opadgående’, hvilket igen blot faciliterer fortsat Israels aggression mod palæstinenserne og araberne i Mellemøsten og forværrer den israelske indflydelse over vestlige regeringer (også kaldet den israelske lobby).

Men Gandhi tog kun fejl på dette punkt. Hans erklæring at “ en nation som tror at dens overlevelse kun kan forsikres ved hjælp af våben og bomber,” og ”om det ikke ville være bedre at gøre sig venner med dem som hader jer?” er fremragende rationel.

Ligeså forsvarlig er hans kommentar:
” tilsyneladende er dette et fremmed koncept i en moderne verden som er så målrettet på at leve med bomber. I laver ikke venner med nogen, I dominerer dem. Vi har skabt en kultur af vold og den Kultur af Vold vil til sidst ødelægge menneskeheden.”

Men vi forbliver tilbage med problemet om hvem vi kan give skylden, for tag ikke fejl, en person eller en gruppe er ansvarlig for alle de rædsler som så længe har hærget menneskeheden. De skyldige tilhører ikke nogen organiseret religion, ej heller følger de nogen politiske eller sociale holdninger, disse er blot distraktioner brugt til at cementere denne gruppes domination over masserne af almindelige mennesker.

Der er et ord som beskriver disse individer om hvem jeg taler, et ord som ikke er afhængig af ideologisk afstedkommet definitioner eller kringlede rhetoriske formularer, et ord som skærer til roden af dette menneskelige problem på en videnskabelig og psykologisk akkurat manner og derved ungår den uendelige feedback loop af spekulation, som for så lang tid har ladet en endelig løsning undslippe. (4)

Ordet er psykopat (Dyssocial personlighedsforstyrrede*)

Anslået til op mod 6% i enhver given befolkning, er de mennesker blot i udseende. I manglen på evnen til at føle empati for et andet menneske, mangler de derfor det som karakteriserer en person for værende et ægte menneske. Nyere forskning af britiske videnskabsmænd har vist at psykopaters hjerner er fundamentalt anderledes til hjerner hos almindelige mennesker. (5) Sådanne individer besidder ikke blot en naturlig fordel overfor almindelige mennesker i letheden og hurtigheden med hvilken de opnår magtpositioner. Når først de er der, er de fri for samvittighedens begrænsende indflydelse og er drevet blot af deres behov for at dominere, kontrollere og ultimativt destruere andre. Det er ikke svært at forestille sig at en gruppe af sådanne afvigere, efter at have genkendt hinandens fælles træk og forenet kræfterne, og efter at de følgende har opnået positioner med næsten absolut magt, at de så ville skabe ravage for resten af menneskeheden. I hans seminale arbejde om emnet, Without Conscience, estimerer den canadiske psykolog Dr. Robert Hare at psykopater er ansvarlige for op mod 50% af kriminaliteten i samfundet. (6)

Men kriminaliteten af den ambulante eller havevarieteten af psykopater blegner ind i ubetydeligheden når vi sammenligner med forbrydelserne af vores psykopater ved magten, med andre ord vores politiske ledere, George Bush, Dick Cheney og Donald Rumsfeld, Tony Blair og hans White Hall tjenestemænd, alle disse mænd (og flere) begik supreme internationale krigsforbrydelser (som defineret i Nuremberg retssagerne) da de løj til offentligheden og befalede invasionen af et suverænt land i 2003 uden oprigtig grund. Den irakiske invasion (der var ingen ’krig’) resulterede i en voldelig død for 1.3 millioner irakiske borgere, og derudover 1.2 ikkevoldelige dødsfald, og omkring 6 millioner fordrevne og hjemløse. (7) På direkte ordre fra vicepræsidentens kontor, førte (fører) CIA dødspatruljeoperationer ud fra det irakiske indenrigsministerium, hvilket involverede dusinvis af hemmelige bilbombninger og massacre af iraki shia og sunni muslimer i et forsøg på at skabe ’realiteten’ af en civil krig i Irak og derved at retfærdiggøre USAs videre militære og økonomiske kolonisering af landet. (8) Idag, er de ansvarlige for disse masseforbrydelser ikke i fængsel, men er forblevet i magtpositioner og er beæret som ’ældre statsmænd’.

Nu da problemet er identificeret, så er spørgsmålet, hvad vi kan gøre ved det.

Evnen til at bedrage, konkurrere og at lyve har bevist sig at være en overordentlig succesrig tilpasning for psykopater, så spektret om at helgenagtig skulle spontant sprede sig over hele verden ser usandsynlig ud i praksis. Broderlig og søsterlig kærlighed er idag forsvindende sjælden, og elendigheden og lidelserne hos dem som virkeligt kan føle, som har en samvittighed, er alt for almindelig. De psykopatiske lederes manipulationer, såsom forfremmelsen af tortur som værende på en eller anden måde berettiget, er designet til at lave psykopater af os alle. Ikke destomindre, så kan en prædisposition for samvittighed og etik vise sig som værende superior, hvis og når det er istand til at gøre styrkelsen af friheden og altruismen i den abstrakte forstand, af hensyn til andre, deriblandt vores efterkommere, til det primære mål.

Så vore første anstrengelser må være at forkaste den sort og hvidt tankegang ’os imod dem’ , som har vundet grund i de sidste få årtier. Vi må stoppe med på idiotisk vis at udtrykke stærk misbilligelse overfor de eminente farer fra den ’jødiske konspiration’ eller overløbelse af verden af muslimske hoarder. Det er ikke ’jøderne’ ’muslimerne’, ’de kristne,’ ’iranerne,’ eller nogen anden religiøs eller etnisk gruppe som vi bør være bekymrede over, men derimod existensen af psykopater i magtpositioner, som bruger religiøse og kulturelle overbevisninger til at dele og herske over den normale menneskelige befolkning. Kort sagt, vores ”egen interesse” bør være tillagt kollektivt at forsikre at alle andre også er lykkelige og velvillige; og forsikre at børn som vi bringer ind i verden har muligheden for at blive konstitutionelt lykkelige og velvillige overfor hinanden.

Dette betyder at hvis psykopati truer velværet for fremtiden for den normale menneskehed – hvilket den gør – så kan det kun blive gjort op med, ved bredt at nægte at selvet lader sig dominere af det på en individuel og personlig basis. Bevaring af selvet i den praktiske forstand, til syvende og sidst bevarer fridommen for andre. Beskyttelsen af vores egne rettigheder som rettighederne af andre, garanterer positionen af den frie vilje og potentialet for lykke og en fredelig fremtid for alle.Noter:

(1) http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1766215,00.html
(2) http://www.ifamericansknew.org/download/ap-report.pdf
(3) http://www.auphr.org
(4) Psychophasia: The Unwritten Doctrine by R.R. Foster
(5) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6736973.ece
(6) http://www.hare.org/
(7) http://www.justforeignpolicy.org/
(8) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=1230

*Dyssocial personlighedsforstyrrede er et ord som har taget over fra ordet psykopat, men som er nævnt andetsteds på denne blog så er ordet psykopat mere betegnende. Se: Er betegnelsen Psykopati eller Dyssocial Personlighedsforstyrrede?

Copyright

Kontakt Webmaster hos cassiopaea.comCopyright © 1997-2010 Arkadiusz Jadczyk og Laura Knight-Jadczyk. Alle

rettigheder reserverede. "Cassiopaea, Cassiopaean, Cassiopaeans," er registerede trademark af Arkadiusz Jadczyk og Laura Knight-Jadczyk.

Breve adresseret til Cassiopaea, Quantum Future School, Ark eller Laura, vil tilhøre Arkadiusz Jadczyk og Laura Knight-Jadczyk.

Genudgivelse eller gen-formidling af indholdet på dette screen eller nogen del af denne hjemmeside på nogen måde er strength forbudt uden forud skriftlig tilladelse."