onsdag den 29. juli 2009

''Dyssocial personlighedsforstyrrelse'' og andre udtryk

Ved oversættelsearbejde er der forskellige problemer knyttet til oversættelsen af fagudtryk. Et ord der er brugt hyppigt i de engelske tekster er ”psychopath” som i ordbogen oversættes med det analoge ord ”psykopat” ligesom ordet ”psychopathic” bliver til ”psykopatisk”. Imidlertid bruges disse ord ikke hvis man skal tro nogle kilder, hvor man i dag taler om ”dyssocial personlighedsforstyrrelse” eller ”antisocial personlighedsforstyrrelse”.

Netpsykiater.dk skriver på http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/dyssocial.htm
Dyssocial personlighedsforstyrrelse kaldes også antisocial personlighedsforstyrrelse. Tidligere har den heddet psykopati.
Psykologi.dk skriver i sin definition på http://www.psykologi.dk/wiki/psykopati
Psykopati er en form for personlighedsforstyrrelse. Nærmere betegnet dyssocial personlighedsforstyrrelse. Psykopater kan ofte være charmerende men mangler evnen til empati. Empati er evnen til at genkende og forstå andres følelser.

På Sundhedsguiden.dk i en artikel http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/psykologi-og-psykiatri/psykiske-forstyrrelser/dyssocial-personlighedsforstyrrelse-(psykopati)/ skrevet af Jakob Fraes Rasmussen nævnes ”psykopati” kun forbigående i overskriften således:
”Dyssocial personlighedsforstyrrelse” (Psykopati)
men med en mere uddybende forklaring end de ovennævnte korte definitioner, da forfatteren kommer omkring følgende temaer: Definition og årsag, hvor han blandt andet skriver:
Den dyssociale personlighedsstruktur (DP) er en af mange personlighedsforstyrrelser . En person med DP karakteriseres af en manglende hensynstagen til sociale forpligtelser, manglende følelser over for andre og en holdning præget af en generel ligegyldighed.

Dernæst følger et afsnit om ”Symptomer ved DP” om hvilket forfatteren skriver:
Ved en DP ses typisk:
Manglende ansvarsfølelse overfor samfundets normer.

Grov ligegyldighed over for andres følelser, samt manglende respekt over for sociale forpligtelser.

Lav aggressionstærskel og frustrationstolerance.

Manglende evne til at føle skyld og til at lade sig påvirke af erfaringer.
Dette afsnit følges af ”Forholdsregler og diagnose”, ”Behandling af DP” herunder ”medikamenter og ”samtale terapi” for at slutte af med ”Forløb og komplikationer”

Under samtale terapi står der noget ret tankevækkende:
Der er sjældent tale om indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, da en person med DP ikke vil kunne fungere i en gruppe på afdelingen. Indlæggelsen vil ofte føre til konflikter blandt andre indlagte, hvorfor man vælger at følge patienten ambulant hos f.eks. distriktspsykiatrien.

Det er hensigten at forsætte denne post med referencer og introduktioner til andre danske og engelske sider specielt Wikipedia, der behandler emnet dyssocial personlighedsforstyrrelse eller psykopati som et led i at uddybe forståelsen af de ord, der er anvendt på denne blog.

En kort oversigt over nogle sider. De første har været refereret til ovenfor:

 • Ordbog
 • Dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati)
 • Dyssocial personlighedsforstyrrelse/ psykopati og empati forklaret
 • Dyssocial personlighedsforstyrrelse (Psykopati)

 • Dernæst nogen som der endnu ikke er behandlet, men som er oplysende i forskellig grad:

 • Psykopati
 • Psykopati
 • Psykopat ?
 • Psykopatens tyranni
 • Psykopater
  Er psykopater modtagelige for fornuft ?
 • Egoisme og psykopati
 • Borderline og psykopati i klasseværelset
 • Psykopater på kirkens talerstol...
 • Der findes ingen psykopatiske chefer
 • Denne påstand holder ikke, men de har en god pointe med at man ikke blot skal flyve til at kalde hvem som helst en psykopat, og det er ikke uvæsentligt.
 • R e t s p s y k o l o g i
 • Indeholder kort de kriterier der anvendes i kriminelle sager.

  Nogle oplysende sider fra Netpsych.dk

 • ICD-10
 • Psykopati
 • Skizoid personlighedsstruktur
 • Den paranoide personlighedsstruktur
 • Dyssociale personlighedsforstyrrelse

 • Fra Wikipedia
  Psykopati (Denne er på dansk.)

 • Antisocial personality disorder
 • Opositional defian disorder
 • Malignant narcissism
 • Narcissistic personality disorder
 • Psychopathy
 • Hare Psychopathy Checklist
 • Psykopati test
 • Er ikke fra Wikipedia men en lille kommentar til listen, hvor en foreslår at man selv går listen igennem.

  Ingen kommentarer:

  Send en kommentar