mandag den 5. juli 2010

Alle for en og en for alle

Bloggers note: Vi har igennem nogen tid set på emnet ponerologi og dermed dyssocial personlighedsforstyrrelse og psykopati samt den rolle disse spiller for samfundslivet. Det er ikke særligt opmuntrende læsning, også når man tænker på at vi har kun oversat en beskeden del af det materiale der findes om emnet, se for eksempel den række af links vi har henvist til.

Hos en og anden kunne spørgsmål rejse sig der går ud på hvad man rent konkret kunne gøre ud over at informere sig selv rent fagligt, for uanset hvordan man vender og drejer det, så er omgang med personer og systemer der er indflueret af de karaktertræk der kendetegner dyssocial personlighedsforstyrrelse og psykopati en stressful oplevelse. Derfor har vi valgt at bringe følgende stykke, der tager et aktuelt emne op og samtidig knytter det til det tema vi har beskæftiget os med på denne blog.Laura Knight-Jadczyk
laura-knight-jadczyk.blogspot.com
Thu, 24 Jun 2010 12:00 EDT
© Ukendt
Alle for en og en for alle
Problemet omkring metan og gasudslip har optaget mig en hel del i de seneste år, særligt efter at have skrevet New Light on the Black Death: The Cosmic Connection (Nyt lys på den sorte død: Den kosmiske forbindelse.) Jeg bad endog redaktørerne af SOTT.nett om at holde deres øjne åbne for nyheder om hvad som helst der måtte relatere sig til gasudslip. Der er en ret stor samling i databasen hvis du leder. Og nu, med de seneste nyheder om metan indblanding i BP’s løbske oliekilde, og disse nyheder bliver mere og mere alvorlige for hver dag, begyndte jeg at grave rundt efter nogle data jeg vidste jeg havde skrevet om og, efter at have fundet nogle få ting, tænkte jeg: hvor interessant at denne ”Moder til alle løbske oliekilder” kan fremkalde ”Moderen til alle storme.” Du vil forstå hvad jeg mener om et øjeblik!

Læs først dette stykke som er oppe på SOTT for tiden: The Real Consequences of An Ocean Floor Collapse (De virkelige konsekvenser af et kollaps af havbunden.)
Læg mærke til at der står:
De to mulige scenarier er enten et fuldstændigt kollaps af havbunden lige over boreplatformen Deepwater Horizon’s borehul, eller et delvist kollaps i form af et jordskred på den ene side af oliebrønden.


I denne artikel som jeg skrev tilbage i 2007: Fire and Ice The Day After Tomorrow (Ild og is i overmorgen) er der en hob af opsamlede artikler som omfatter en om Gas eksplosionen i Nyos søen, i Cameroun i 1986 hvor vi læser:

Nyos søen er en af kun tre søer i verden der vides at være mættet med kuldioxid – de andre er Monoun søen, også i Cameroun, omkring 100 km væk og Kivu søen i Rwanda. Et magmakammer under området er en rig kilde til kuldioxid som siver up gennem søbunden og fylder vandet i Nyos søen med en mængde anslået til 90 millioner tons CO2.

Nyos søen er termisk lagdelt, med lag af varmt og derfor lettere vand nær overfladen som flyder oven på koldere og tungere vand nær søens bund. Over lange tidsrum, opløses kuldioxiden som i store mængder siver ud i det kolde vand ved søens bund.

Det meste af tiden er søen stabil og kuldioxiden forbliver i opløst tilstand i de nedre lag. Med tiden bliver vandet imidlertid overmættet og hvis en hændelse så som et jordskælv eller et vulkanudbrud optræder, kan store mængder af CO2 pludselig frigøres fra opløsningen.

Selv om et pludseligt udslip af CO2 indtraf i Monoun søen i 1984 og medførte at 37 lokale beboere mistede livet, var en tilsvarende trussel fra Nyos søen ikke forudset. Alligevel fandt der et kuldioxidudslip af størrelsesordnen 1,6 millioner tons CO2 sted den 21. august 1986. Gasserne strømmede ned i to nærliggende dale og fortrængte luften, hvilket førte til kvælningen af 1800 mennesker, hvoraf de fleste var landsbybeboere, indenfor en radius af 20 km fra søen såvel som cirka 3500 husdyr. Omkring 4000 indbyggere flygtede fra området, og mange af dem udviklede åndedrætsbesvær, forbrændinger og lammelser som følge af gasserne.

Det vides ikke hvad der udløste det katastrofale udslip. De fleste geologer mistænker et jordskred, men nogle tror at et lille vulkanudbrud kan have fundet sted på bunden af søen. En tredje mulighed er at køligt regnvand der faldt på den ene side af søen igangsatte omvæltningen. Uanset hvad der var årsagen, resulterede hændelsen i en hurtig blanding af overmættet dybt vand med de øvre lag af søen hvor det mindre tryk tilladte den oplagrede CO2 at boble ud af den overmættede opløsning.

Det anslås at op mod en kubikkilometer gas blev frigjort. Fordi CO2 er tungere end luft, strømmede gassen nedad den bjergside på hvilken Nyos søen ligger og videre ned i 10, 20, 30 meter dybe lag ind i to tilstødende dale, hvorved det fortrængte luften og kvalte alle mennesker og dyr før den spredtes. Det almindeligvis blå vand i søen blev dybt rødt efter udslippet, som følge af at jernholdigt vand fra søens dyb steg op til overfladen og blev oxideret af luften. Søens vandspejl faldt en meter hvilket repræsenterede den mængde gas der var blevet frigjort. Udslippet forårsagede sandsynligvis også et overløb af søens vand. Træer nær søen var væltet.

Nyos søens situation handlede om en anden slags gas… måske. Under alle omstændigheder er en tilsvarende hændelse med metan endnu mere problematisk.

I hvert fald er der en masse i den artikel jeg skrev i 2007 som er anvendelig på den nuværende situation, i særdeleshed:
"John Barnes beskrev i sin skønlitterære roman, Mother of Storm (Stormenes Mor) udslippet af en stor mængde metan som igangsætter for en global superstorm der næsten ødelægger jorden.
Mother of Storms finder sted omtrent tredive år fra nu. FN er blevet dominerende og ved bogens begyndelse manøvrerer den amerikanske præsident desperat for at undgå at tabe mere suverænitet til FN. FN fortager et atomangreb mod den Sibiriske Republiks hemmelige og illegale atomvåbenlagre begravet i den Arktiske havbund. Eksplosionen resulterer i frigørelsen af en enorm mængde metan fra de metanklatrater der er begravet der. (oversætternote: metanklatrat er en krystallinsk struktur bestående af metan og vand, således at et kg metanklatrat indeholder det der svarer til 168 liter metan gas ved standard temperatur og tryk – kilde http://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate). Metangassen forårsager en næsten løbsk drivhuseffekt med globale temperaturer der stiger godt fem graders Celsius i løbet af få måneder.
De varme, våde oceaner er et perfekt udklækningssted for orkaner som hurtigt udvikler sig til storme af hidtil ukendt styrke, varighed og antal.

Det er klart hvis sådan et scenarie skulle udspilles på nuværende tidspunkt at rollerne ville være byttet om i forhold til hvad Barnes forestillede sig. Det ville være USA som fortager et atomangreb der frigører metangassen der fremkalder den Globale Superstorm. Det ville sandsynligvis kun være på den måde at nok metan kunne frigøres hurtig nok til at skabe sådan en virkning."

Ovennævnte fangede virkeligt mit øje. I bogen Mother of Storms, frigøres metanet af en atomeksplosion i det arktiske… nuvel, indtil nu har de ikke sprængt nogen atombombe i den Mexicanske Golf, men det ser ud til at situationen der udvikler sig meget lig det som John Barnes beskrev i sin roman. Han foretog i øvrigt en masse undersøgelser af videnskaben bag det, så den er værd at læse, bare for at få en ide om hvad der KUNNE ske!

Så er der problemet med jordskælv i den Mexicanske Golf. For nogle få år siden bemærkede jeg at der var et usædvanligt jordskælv i Golfen, og vi arkiverede nyheden på SOTT.net: 5.2 Earthquake Dead Center In Gulf Of Mexico - Precursor to a New Madrid Big One? (5,2 Jordskælv lige i centrum af den Mexicanske Golf – Et varsel om et stort i den New Madrid seismiske zone) Læs den bare, og tænk over det.

Dernæst History Channel Mega Disasters - Methane Explosion

Selv hvis der ikke skete noget så katastrofalt, må vi tage vare på Gulf Coast Toxicity Syndrome (Gulf kyst giftighedssyndromet) som kunne dræbe eller invalidere millioner.
Mange forskellige gasser fra svovlsyre til benzen frigøres i luften i et omfang der 4000 gange overstiger det der anses for sikkert for mennesker. Som et resultat af dette vil folk blive alvorligt syge. Folk vil blive forgiftet og desværre vil nogen dø af det. Vi har allerede set åndedrætsproblemer i Golf området og nu strømmer rapporterne ind fra så langt væk som Atlanta i staten Georgia, 450 km fra Golfen. […]

Udover at destruere dyrelivet, slå dyr ihjel og ødelægge kystøkonomien, vil olieudslippet i Golfen have skadelige psykologiske og fysiske følger for beboerne ved Golfkysten, hele staten Florida og nu lader det til at Georgia og resten af det sydøstlige USA kunne blive truet, i betragtning af at vi allerede ser problemer hos folk i Atlanta. Og vi taler slet ikke om de værste tænkelige omstændigheder. […]
Andre er bekymret for et massivt tab af liv gennem en metaneksplosion der ville skabe en flodbølge som kunne fjerne hele Florida og det meste af den øvrige del af Golfregionen. Inkluderet i de værst tænkelige tilfælde er at giftig regn kunne falde på millioner af mennesker længere nord for Golfen, når vindsystemer og orkaner kommer farende ind i regionen. Andre ser at hele Nordatlanten kan blive et meget dødt hav og mareridtsscenarierne fortsætter og fortsætter og kan få enhver alvorlig læsers mave til at blive dødssyg over hvad vi har gjort mod vores planet. Vi har tilladt virksomhedskapitalister at gøre noget de ikke kan gøre om, og det er trist og virkeligt tragisk for vores børns fremtid.


Jeg ved vi alle lider en smule under granatchok som følge af de nuværende begivenheder. Det er virkeligt skræmmende og af gode grunde: det er en farlig tid at være i live i. Ifølge C’erne har vi kun lidt tid tilbage. Og baseret på hvad vi ser med klimaforandringerne og hertil lagt de mulige følger af BP oliespildet på Florida, er ”den kommende globale superstorm” ikke længere så skør en ide. Det kunne være næste vinter, eller vinteren efter… og planeten kunne blive nedfrosset i de næste 10,000 år eller så. Vi ved det ikke.

Vi VED dog at det økonomisk vil være et vanskeligt år. Jeg ser dårlig høst over hele kloden på grund af vejret og at madpriserne går gennem loftet. Revolution er ikke umulig. En ting er sikkert, Florida er et sted man bør komme ud af og holde sig væk fra for situationen der er ustabil.

Menneskelige væsner var kun i stand til at udvikle sig på grund af sociale bånd. At have tillid til andre synes at være en udviklingsbetinget strategi som tjente os godt i lang tid. I den evolutionære kamp stod mennesket overfor en naturlig fjende og alt hvad det indebar. Det eneste det havde, var en større hjerne til at kompensere for sin mindre styrke og hurtighed, og derudover selvfølgelig sit netværk.

I vore dage står vi ikke længere over for den naturlige verden derude som sparringspartneren, vi står over for en kultur der langsomt er blevet infiltreret af og overtaget af patologiske individer. På samme tid repræsenterer den ydre verden som er blevet formet af patologiske individer også en vis sygelig tilstand indeni almindelige mennesker, som består i deres manglende evne til at se det patologiske i individer der ser ud som dem selv, men som ikke desto mindre fungerer som rovdyr overfor deres egen art. Menneskehedens manglende evne til at indse dette, til at tilpasse sig, betyder at vores indre verden som vi modtager udefra gennem identifikation er blevet en ”uafhængig magt” som igen, gennem projektion, er vores egen skabelse. Når alt kommer til alt er det almindelige mennesker, ikke patologiske, som har den virkelige magt til at ”skabe virkeligheden” som en gruppe. Patologiske mennesker påvirker os, - for det meste kvinder, - og får os til at tro at visse ting er normen, og så handler vi mens de trækker i vores tråde.

Denne ydre virkelighed som har sådan en kraftig indflydelse på dannelsen af vores karakter og fokuseringen af vores kreativitet, er blevet en magt i sig selv og vi bliver udfordret til at blive ”nye væsner” som udviklingsmæssigt kan tilpasse os denne ændrede situation. Enten bliver vi fuldt ud patologiske, i hvilket tilfælde der ikke er nogen stress (Service To Self (Service Til Selv) vejen), eller vi vender tilbage til vores rødder men medbringer denne viden om vores nye ”opponent”, som vil sætte os i stand til at genopbygge vores sociale bånd og strukturer og overleve gennem de massive forandringer som står foran os.

Fordi, realistisk set, selv hvis ingen katastrofescenarier af nogen ydre slags manifesterer sig, kan hvem som helst med to neuroner i kontakt med hinanden se at vi helt afgjort bevæger os lige ind i et civilisationssammenstød, selv om det slet ikke er hvad det bliver skiltet til at være. Det er et sammenstød mellem almindelige menneskelige væsner og patologiske mennesker, og lige nu har de alle aktiverne (som de har fået gennem fup, snedighed, bedrageri). Selv de mildeste fremtidsscenarier er ikke behagelige at tænke på: Klimaforandring og dets virkning på menneskeheden. Det er ikke noget kønt billede.

Det princip at den indre verden indtages fra den ydre verden gennem identificering, og så gennem projektion ændrer den ydre verden så den svarer tættere til den indre verden kræver alvorlige overvejelser. Grundlæggende så bliver vi nød til at trække os selv op med hårene ved at vende processen om. Vi må skabe en indre verden over for oppositionen i den ydre verden som bliver stærk nok I OMFANG til at ændre den ydre verden.

Det kreative menneske må være i stand til at skabe og udvikle sine standarder hinsides den ydre patologiske verdens identifikationerne. Dette betyder med enkle ord forbindelse med det højere selv så denne del bevidst leder og styrer den kreative vilje endog med hensyn til personligheden. Den vigtige faktor her er at grupper af individer må komme fra her til der – ’her’ værende den falske personlighed skabt i os af den patologiske ydre verden, ’der’ værende sammensmeltningen med det højere selv – gennem bevidst valg af de faktorer som det vil identificere sig med.

Det må være en gruppebestræbelse.

Den eneste løsning jeg kan se på dette tidspunkt, er for menneskeheden at forene deres bevidstheder i opvågning, og GØRE det der er behov for at blive gjort for at lindre situationen, hvis det er muligt, og passere gennem denne Rædsel som psykopaterne har skabt på vores planet. Det store spørgsmål er, hvordan skal man gøre det virkningsfuldt og effektivt? Med andre ord noget der virkeligt virker. Noget som virkeligt får alle på den samme side, bevægende sig i samme retning mod Sandheden… og svaret som jeg ser, er at følge det som Cassiopaeaerne har skitseret som den eneste vej ud: at engagere sig i en udøvelse som vil hjælpe med hurtigt at løsne gamle følelsesmæssige programmer der er i vejen til både effektivt at netværke og effektivt at SE og skelne: Éiriú Eolas programmet som jeg har skabt med hjælp fra Cassiopaeaerne. Og nej, jeg sælger det ikke selv om det ville hjælpe os meget hvis du KØBER dvd’erne. (PS!Programmet er allerede oversat til Dansk og vil snart udkomme.) Vi kan så lave flere af dem og give dem væk. Nej, faktisk kan du se hele programmet gratis på EE websiden.

Så det vigtigste er at blive klar. Det andet er for hele menneskeheden at bede i den samme ”retning”. Til dette formål er Sjælens Bøn som er en del af EE programmet præcist designet til at hjælpe dig med at vågne op. Åndedrætsøvelserne kombineret med meditation og bøn vil hurtig hjælpe dig til at opnå den tilstand af bevidsthed der er nødvendigt for at blive i stand til at se det usete, og vide hvad det er du må gøre i fællesskab med andre.

Som jeg forklarer i videointroduktionen til EE, er stress en verdensomspændende epidemi. Sygdom nummer et i verden blandt voksne er depression. Depression er den mest ekstreme form for stress i dit nervesystem.

Men her er forklaringen: stress er vital for overlevelse i tider med farer. Problemet kommer når det er slået til for meget og for ofte.

Selve den kendsgerning at vores stressrespons er gået uden for registret, fortæller os at vores kroppe fortæller os noget om vores verden! Der er FARER derude, kun gemmer den sig blandt os som patologiske individer! Vi er konstant i en tilstand af stress fordi vi er i en tilstand af kognitiv dissonans. Vi sanser faren, men vi kan ikke SE den fordi vi er blevet programmeret til IKKE at se den gennem løgne og falske begreber om virkeligheden.

James Surowiecki’s bog, The Wisdom of Crowds, (Folkemængders Visdom), foreslår at mangfoldige synspunkter fra individer med mange forskellige baggrunde, snarere end eksperters og specialisters begrænsede synspunkter er afgørende for at nå frem til en informeret beslutning om komplekse emner. At få bidrag fra en bred forskellighed af mennesker er ligesom at få bidrag fra mange forskellige apparater så som mikroskoper, teleskoper, lakmuspapir, trækstyrke målere, ultralyd apparater, vægte og så videre.

Her taler vi selvfølgelig ikke om at få en masse FØLELSESMÆSSIGE synspunkter, men snarere om opfattelser og vurderinger af den delte, Primære Virkelighed – det som er VIRKELIGT ”der ude”. Selv om vi er enige om at der er en virkelig virkelighed og at den er hvad den er, har ingen af os en altomfattende måde at opfatte det som kunne give os forståelsen af HVERT ASPEKT af det som er der ude.

Så i den forstand er netværket selv Læreren.

Men for at et netværk kan flytte sig noget sted hen og ikke blot munde ud i entropi, skal der være en retning og i den forstand må der være en fortrop.

Vanguard: Etymologi: Middelengelsk vauntgard, fra Anglo-Fransk vantgarde, avantgarde,
1: de tropper der bevæger sig forrest i en hær 2: den allerforreste linje i en handling eller bevægelse.

Det afspejler også sande evolutionære sociale aktiviteter at der er nogen som er banebrydere og andre som støtter og beskytter ryggen af banebryderne. Når banen først er ryddet, og bestemmelsesstedet er nået får de andre ikke bare gavn af banebrydernes kampe, de går også i gang med at organisere detaljerne i de nye omgivelser og stabilisere dem. Så alle spiller en rolle og hvis netværket er tæt, når de alle frem mere eller mindre samtidigt.

Bundlinjen er denne, vi er alle i det her rod sammen og vi enten synker sammen eller får vores båd i havn, men der skal være en der koordinerer ellers vil vi blot gå i endeløse cirkler, ingen vil tømme båden for vand, padle, eller vurdere strømme og tegn for at bestemme retningen. Jeg har skabt EE programmet, lige nu er der hundreder hvis ikke tusinder af mennesker der gør det og rapporterer forbavsende resultater. Jeg har også skabt en lovlig organisation til at beskytte vores aktiviteter. I en verden styret af psykopater, må man somme tider spille efter deres regelsæt for at kunne trække dig selv ud af deres fælde. Organisationen hedder Fellowship of the Cosmic Mind. Du kan blive medlem og forene dig med tusindvis af andre som netværker for selv at blive klare og vågne og arbejde i en koliniær retning for at transformere vores verden.

Som jeg sagde, vi udviklede os til at stole på hinanden – men det var i en verden hvor andre var troværdige. Vi lever i en anden verden nu. Svindlerne i vores verden har udviklet måder til at forlede os til at tro på dem, men vi kan sige ud fra vores stress at vi bevæger os i den forkerte retning, vi er i dødelig fare. Men stadigvæk, for at vi overhovedet kan gøre noget MÅ vi TRO. Og for at finde ud af hvem vi kan stole på, må vi igen stole på netværket med observationer fra mange observatører. Vi taler igen ikke om en masse FØLELSESMÆSSIGE synspunkter, men snarere synspunkter og vurderinger af den delte, Primære Virkelighed – det der er VIRKELIGT ”der ude” og det som virkeligt synes at fungere til at forklare tingene og som har indre konsistens over tid.

De som er i stand til at udføre dette arbejde med opbygning af sociale forbindelser baseret på den nye evolutionære standard der består i at medregne patologi i ligningerne vil udvikle sig. De som ikke vil udvikle sig vil gå til grunde.

Kort sagt så tror jeg Cassiopaeaerne har ret, vi har bare et par år hvis overhovedet det. Vi må virkelig få folk på EE programmet så hurtigt som mulig. Hvis du ikke gør det lige nu, eller er involveret på en eller anden måde med at dele det med andre, håber jeg at du kan begynde at føle situationens presserende karakter. Som jeg har sagt før, jeg ser ikke noget der er mere vigtigt at gøre nu end det, ikke kun for selvets potentiale, men også fordi, i de kommende tider vil en vågen og opmærksom kerne af mennesker være nødvendigt for at give lederskab til de tabte får.

Det er hvad jeg ser, fra hvor jeg sidder nu. Samlet står vi. Delte falder vi. Alle for en og en for alle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar