torsdag den 16. juli 2009

Politisk Ponerologi

Oversættelser fra siden Political Ponerolgy Nedennævnte refererede websider er på engelsk, da kun følgende indtil nu er oversat:

Politisk Ponerologi af Andrew M. Lobaczewski (Dette er bogens title.)

Køb bogen om Politisk Ponerologi (på engelsk)
Ponerology_dsIndholdsfortegnelse
PSYKOPATER: NÆSTEN MENNESKELIGE

Indledning - se nedenfor i dansk oversættelse:
Tilegnede afvigelser
Nedarvede afvigelser
Case-studies

PONEROLOGI: ONDSKAB ER EN SYGDOM

Indledning
Psykopati: Årsagen til ondskab
Ponerologi: En ny videnskab

Diagnose:
Modtagelighed: Det naturlige verdens syn.
Skabelsen af ondskab
Tegn og symptomer på ondskab
Årsager til ondskab
Smitsomhed eller poneronisering

Immunisering

KILDER
"Dette er en extraordinær bog."
Ilan Pappe, forfatter af The Ethnic Cleansing of Palestine

"Political Ponerology er fascinerende og livsnødvendig læsning."
Philip Zimbardo, forfatter af The Lucifer Effect
PONEROLOGI: STUDIET AF ONDSKAB

"Efter forfatterens mening, afslører Ponerologi sig selv som værende en gren af videnskaben affødt af et historisk behov og de seneste resultater inden for medicin og psykologi. Med anvendelse af et objektivt naturalistisk sprog, studerer den de kausale komponenter og processer i skabelsen af ondskab, uanset sidstnævntes sociale rækkevidde" Vi kan, udstyret med den rette viden, særlig i området for psykopatologi, forsøge at analysere disse ondskabsdannende processer som har givet anledning til menneskelig uretfærdighed. I sådant et studium vil vi, som læseren vil opdage, igen og igen støde på virkningerne af patologiske faktorer, hvis bærere er mennesker karakteriseret af nogen grad af psykologiske afvigelser eller defekter." Lobaczewski, 42)

Med meget få undtagelser ned gennem tiderne, har diskussioner i etisk filosofi – studiet af rigtigt of forkert – været ude af stand til systematisk at undersøge oprindelsen, naturen og forløbet af ondskab på en måde, der var fri for overnaturlige forestillinger. Ondskab blev ofte betragtet som noget der skulle udholdes snarere end noget der kunne forstås og elimineres gennem rationelle midler. Og ¨som Lobaczewski demonstrerer – ligger oprindelsen til ondskab faktisk udenfor grænserne af det konventionelle verdensyn, indenfor hvilke de tidligere moralske overvejelser og literære udforskninger blev foretaget. Ondskab kræver en virkelig moderne og videnskabelig tilnærmelse for at afdække sine hemmeligheder. Denne tilnærmelse kaldes "ponerologi", læren om ondskab, fra græsk "poneros" = ondskab.

Det oprindelige manuskript til denne bog kom i ildstedet minutter før en razzia af det hemmelige politi i det Kommunistiske Polen. Den anden kopi, smertefuldt rekonstueret af videnskabsfolk der arbejdede under umulige betingelser af vold og undertrykkelse, blev sendt via kurér til Vatikanet. Dens modtagelse blev aldrig bekræftet – manuskriptet og al værdigfuld data tabt. I 1984, blev den tredje og endelige kopi skrevet fra hukommelsen af den sidste overlevende af de oprindelige forskere: Andrew Lobaczewski. Zbigniew Brzezinski blokerede dens offentliggørelse.

Efter et halvt århundredes undertrykkelse, er denne bog endelig tilgængelig.

Politisk Ponerologi er shokerende i sine klinisk nøjsomme beskrivelser af ondskabens sande natur. Den er gribende i sine mere literære passager afslørende den umådelige lidelse erfaret af forskerne kontaminerede eller ødelagte af den sygdom de studerede.

Politisk Ponerologi er et studie af grundlæggerne og støtterne af undertrykkende politiske regimer. Lobaczewskis tilnærmelse analyserer de almindelige faktorer som leder til spredningen af menneskets umenneskelighed overfor mennesket. Moral og humanisme kan ikke længe holde stand mod dette ondes indhug. Viden om dets natur – og dets snigende virkning på individer og grupper – er den eneste modgift.

Læs et interview med forfatteren, Andrew Lobczewski. (på engelsk

Copyright 2008 Red Pill Press

INTRODUKTION
”Erfaring har lært forfatteren at ondskab ligner sygdom i sin natur, omend mere kompleks og undvigende for vores forståelse. Dens skabelse alslørerer mange faktorer, patologiske, særlig psykopatologiske, i karakter, hvis essens medicin og psykologi allerede har studeret.... [En] forståelse af essensen og skabelsen af ondskab gør almindeligvis brug af data fra [biologi, medicin og psykologi]. Filosofiske overvejelser alene er utilstrækkelige.” (Lobaczewski, 98)

Ligesom en farveblind mand er ude af stand til at skelne rød fra grøn, kan en lille minoritet af den menneskelige befolkning ikke erfare eller opfatte den normale rækkevidde af menneskelige følelser. Og ligesom de farveblinde som kan skjule deres tilstand ved at bruge de korrekte ord uden at forstå deres mening (f.eks: det øverste traffiklys er ”rødt” det nederste er ”grønt”) - så skjuler denne minoritet deres tilstand ved at foregive de ydre tegn af en følelse (ansigts udtryk, udbrud, krops sprog). Imidlertid oplever de ikke virkeligt den tilsvarende følelse. Deres bedrag afsløres i laboratoriet, når de reagerer på ord som DØD, KRÆFT, SYGDOM, som om de var DAG, FLØDE, eller PAPIR. De mangler evnen til at fatte det følelsesmæssige ”stød” som visse ord indeholder. De bruger andres følelsesmæssige reaktioner som stikord, og de tilpasser deres adfærd så den afspejler den korrekte 'følelsesmæssige' adfærd. (Hare, 129-130)

Disse individer er kendt som psykopater. Ikke alene kan de ikke føle andres smerte, de forekommer ofte med hensigt at forårsage andre smerte. Lobaczewski refererer til denne forstyrrelse som ”essentiel psykopati” for at skelne dem fra andre med mangler i deres genetisk/instinktive evner; essentiel psykopati værende den mest alvorlige og forstyrrende.

Mange såkaldte ”antisociale individer” tilegner sig tilsvarende karaktertræk i deres levnedsforløb, hvad enten disse er forårsaget af hjerneskader til særlige områder i hjernen, eller funktionelt, som følge af kontakt med eller indflydelse fra sådanne individer. Lobaczewski benævner sådanne individer karakteropater. Den store majoritet af begge disse grupper kan ikke ændre sig. De handlinger som vi kalder onde (specielt på det makro-sociale niveau) kan spores tilbage til denne afvigende minoritet af menneskelige væsner og virkningerne af deres handlinger på deres familie, venner, og samfund.

Copyright 2008 Red Pill Press

Læs mere om Politisk Ponerologi på den engelsksprogede side Political Ponerolgy Der er et resume og en kommentar af bogen på
Political Ponerology: A Science on The Nature of Evil adjusted for Political Purposes

Ingen kommentarer:

Send en kommentar